logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

999 Манифестација у оквиру школских зидова – организовање слободних активности Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење организатора слободних активности, Београдска 10, 24340 Стара Моравица
КоординаторСаболч Бешњи, besnji@katalizator.edu.rs, 024/741-998, 063/723-47-79
АуториСаболч Бешњи
РеализаториСаболч Бешњи, Акош Тојзан,Кристина Чаби Секач, Золтан Секач, Андор Будаи
Општи циљевиОпшти циљ је да овладавају са теоретским и практичним основама организовања слободних активности и добијању примењивог стручног знања.
Специфични циљевиПредочавање стручног знања са којим су, ради постизања својих педагошких циљева,способни да самостално планирају и остварују манифестације, макар за један разред или за целу школу, нпр.: Дечија недеља, Божић, Свети Сава, матуре, екскурзије и сл.
Садржај и активности 1. Основна сазнања о организовању програма – активности (планирање, организовање, одржавање, завршни део); Правила мозгалице (брејнсторминг); Организовање програма; Располагање финансијским средствима; Техничка позадина; Учесници, организатори; Сигурност и превенција незгода; Вредновање, архивирање; Како да мотивишемо колеге – методе и технике мотивације; Протокол основне манифестације; Финално предавање 2. Организовање игара и такмичења са великим бројем учесника; Потребе деце везане за програме организоване слободне активности; Проналажење креативних слободних активности и њихово развијање; Организовање такмичења; Педагошки односи у слободним активностима; Завршно предавање.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника8-30
Трајањетри дана (21 бод)