logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

998 Како припремити и водити успешан родитељски састанак Компетенцијa: K4
Приоритети: 6,7
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина, 21000 Нови Сад
КоординаторВиолета Петковић, violeta@pzv.org.rs, 021/472-03-72, 063/515-189
АуториВиолета Петковић Анамарија Вичек
РеализаториИзабела Халас, Виолета Петковић, Анамарија Вичек
Општи циљевиУпознавање учесника семинара са иновативно-креативним моделом (ИКМ) и техникама припреме и извођења успешног родитељског састанка у васпитно-образовним установама. Указивање на значај добре сарадње између установе и родитеља. Подизање нивоa свести о важности и различитим видовима комуникације са родитељима. Значај родитељских састанака у подршци и превенцији насиља, злостављања и занемаривања. Изградња подршке родитељима деце са посебним потребама у оквиру родитељских састанака.
Специфични циљевиУпознавање учесника семинара са иновативно-креативним моделом (ИКМ) и техникама припреме и извођења успешног родитељског састанка у васпитно-образовним установама. Указивање на значај добре сарадње између установе и родитеља. Подизање нивоa свести о важности и различитим видовима комуникације са родитељима. Значај родитељских састанака у подршци и превенцији насиља, злостављања и занемаривања. Изградња подршке родитељима деце са посебним потребама у оквиру родитељских састанака.
Садржај и активности 1. Иновативно-креативни модел вођења родитељског састанка; 2. Приказ специфичности, циљева и задатака рада у васпитно-образовној установи; 3. Асертивна комуникација са родитељима; 4. Родитељ као кључни партнер у васпитно-образовном процесу; 5. Подршка и превенција у случајевима насиља, злостављања и занемаривања; 6. Подршка родитељима деце са посебним потребама и припрема васпитно-образовних група и других родитеља за прихватање деце са посебним потребама. 7. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника20-30
Трајањедва дана (6 бодова)