logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

997 Шта је даровитост, ко је даровит, како препознати даровитост и њено неговање у школи и ван школе Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаГимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“, Поштанска 18, 24400 Сента
КоординаторПатрициа Берец Калаи, bolyai@bolyai-zenta.edu.rs, 024/817-775
АуториЕва Ханђа Јурца, Оршоља Бали
РеализаториЕва Ханђа Јурца, Оршоља Бали
Општи циљевиСвако је даровит за нешто, само треба пронаћи за шта. Циљ семинара је поучавање, приказивање метода препознавања, образовања и неговања у школи и ван школе. Упознавање са основним дефиницијама и областима
Специфични циљевиДавање практичних примера који се могу користити у свакодневном образовању и васпитању
Садржај и активности 1. предавања – теоријско упознавање проблема. 2. рад у групи. 3. пројектна настава, припрема завршног рада по утврђеном пројекту.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)