logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

996 Школа толеранције Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаОсновна школа „Стеван Сремац“, Топартска 20, 24400 Сента
КоординаторГабриела Шароши, centar@os-senta.edu.rs, 024/811-715
АуториИрен Гемери, Атила Перпауер, Оршоља Шоти, Габриела Шароши
РеализаториИрен Гемери, Атила Перпауер, Оршоља Шоти, Габриела Шароши
Општи циљевиРазвијање међусобног поштовања, прихватања и ненасилне комуникације међу актерима путем сарадње.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за ефикасно управљање одељењем и за успостављање адекватне групне динамике путем интеракције.
Садржај и активности 1. Теоријске и практичне основе о значају сарадње и интеракције у савременој настсви. 2. Бин-предавање, разговори у кругу, дискусије, тимски рад, радионице, индувидуални рад и анкетирање.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)