logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

995 Школа ромологије Компетенцијa: K3
Приоритети: 2,6
ИнституцијаЗавод за културу Војводине, Војводе Путника 5, 21000 Нови Сад
КоординаторОливера Маринков, olivera@nscable.net, 021/475-41-28, 063/430-744
АуториСвенка Савић
РеализаториМарија Александровић, Драгољуб Ацковић, Оливера Маринков, Александра Николић, Свенка Савић, Данијела Станојевић
Општи циљевиСмањење дискриминације и стереотипа према ромским ученицима и ученицама повећањем знања о ромској заједници код нас и у свету. Отварање простора за дијалог култура представника већинског народа и ромске националне заједнице у оквиру основношколског (и средњешколског) образовног система. Образовање наставника, педагошких асистената и асистенткиња основних (и средњих) школа, наставника изборног предмета Ромски језик са елементима националне културе за теме из ромологије- (интердисциплинарнa наука о језику, култури, историји Рома).
Специфични циљевиСмањење дискриминације и стереотипа према ромским ученицима и ученицама повећањем знања о ромској заједници код нас и у свету. Отварање простора за дијалог култура представника већинског народа и ромске националне заједнице у оквиру основношколског (и средњешколског) образовног система. Образовање наставника, педагошких асистената и асистенткиња основних (и средњих) школа, наставника изборног предмета Ромски језик са елементима националне културе за теме из ромологије- (интердисциплинарнa наука о језику, култури, историји Рома).
Садржај и активности 1. Основни појмови о структури ромског језика и о основним видовима службене употребе, са фокусом на процесима стандардизације и улози Трифуна Димића у томе у Војводини. 2. Вредности културе и језика се сагледавају у комплементарном односу према вредностима националних заједница са којима Роми живе у Војводини, са нагласком на интеркултурном дијалогу, којим се богате обе стране. Активности се реалиују у облику четири модула, а у оквиру њих предвиђена су предавања и радионице: језик (особине структуре ромског језика, процеси стандардизације: правопис, граматика, речник), култура (усмена и ауторска књижевност, религије, систем личних имена и презимена...), историја (порекло и долазак Рома на Балкан, са фокусом на новијој историји и особинама холокауста у Београду и Новом Саду), становање Рома (у Европи и Војводини).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)