logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

994 Учити играјући, играти учећи – примена игара у васпитању и образовању Компетенцијa: K3
Приоритети: 5
ИнституцијаУдружење организатора слободних активности, Београдска 10, 24340 Стара Моравица
КоординаторСаболч Бешњи, besnji@katalizator.edu.rs, 024/741 998, 063/723-47-79
АуториСаболч Бешњи
РеализаториСаболч Бешњи, Акош Тојзан, Кристина Чаби Секач, Золтан Секач, Андор Будаи
Општи циљевиШирење конкретних педагошких и методичких игара и подстицање педагога да искористе могућности које оне пружају. Створити платформу где учесници могу да формирају активну стручну заједницу.
Специфични циљевиУпознати учеснике како да примене игре ради постизања својих образовно васпитних циљева. Упознати учеснике са конкретним примерима игара и научити их како могу да мењају исте ради постизања едукативних циљева.
Садржај и активности 1.Кратак технички увод (предавање, самостални рад). 2. Представа могућности примине игара у настави. 3 Упознавање игара. 4. Предавање о улози и одговорности просветног радника. 5.Одрећивање педагошких и наставних циљева. 6. Безбедност и спречавање незгода. 7.Начини коришћења терена и реквизита. 8. Принцип постепености и добровољности. 9. О оквирној причи. 10. Састављање документације и описа игара. 11. Кретивни развој игара. 12. Припрема и практична примена. 13. Карактеристике појединих групних игара. 14. Процена и обрада програма.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедана (24 бода)