logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

992 Семинар за хоровође и вође малог ансамбла Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаУчитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, 24000 Суботица
КоординаторЕлвира Хусар, huszarkarnagy@open.telekom.rs, 064/356-44-69
АуториЕлвира Хусар
РеализаториЕлвира Хусар
Општи циљевиЦиљ програма je да хоровође и вође малих ансамбала основних, средњих школа, нижих и средњих музичких школа усвоје основе дириговања
Специфични циљевиСпецифични циљеви су да хоровође и вође малих ансамбала савладају основне мануелне технике ради успешнијег рада са ансамблом
Садржај и активности 1.Основи дириговања – основна техника дириговања. 2. Улога диригента. 3. Диригент као личност. 4. Држање тела. 5. Држање руку. 6.Тактирање у дво, тро и у четвороделном такту. 7. Авизо и завршни кретањ. 8. Улога десне руке. 9. Улога леве руке. 10. Динамика. 11. Упади. 12. Вођење гласова. 13. Темпо. 14. Троосмински и шестоосмински такт Активности се одвијају и групно и индивидуално.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)