logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

990 Путоказ – дилеме везане са усвајање вредности у школи 21. века Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаОсновна школа „Стари Ковач Ђула“, Михаља Танчића 2, 24340 Стара Моравица
КоординаторИлма Черник, ilma@eunet.rs, 064/228-14-11
АуториИлма Черник, Илдико Менђан Плетикосић
РеализаториИлма Черник, Илдико Менђан Плетикосић, Ерика Рончак Петрович
Општи циљевиУсвајање теоријског знања и практичних вештина помоћу којих је наставник свесно присутан и као васпитач у процесу усвајања вредности ученика. Да наставник буде способан поред образовне делатности за успешно остварење васпитачке улоге, да ученика посматра као комплексну личност.
Специфични циљевиУсвајање техника помоћу којих је лакше упознати личност својих ученика, односно усвајање успешних техника за поспешивање развоја моралног расуђивања. Стварање прилика за прихватање улоге модела у процесу усвајања вредности. Развијање вештина комуникације.
Садржај и активности 1. Васпитање, као вредносно оријентисан процес –, предавање,. 2.Улога школе у процесу усвајања вредности – индивидуални рад, анализа текста. 3. Наставник у процесу усвајања вредности – недовршене реченице, слободне асоцијације, предавање, драматизација. 4. Технике за упознавање са вредносним системом ученика – активности личног искуства и електронска обрада података са упитника. 5. Базар идеја – методе у процесу социјализације вредности у школи – активности личног искуства. 6.Развијање одговорности и моралног расуђивања у превентивном раду (развијање толеранције, спречавање насиља, примена у инклузивној пракси) – анализа студије случаја. 7. Вредносни систем у информационом друштву – предавање са презентацијом, анализа текстова са друштвених мрежа и блогова. 8. Оно што могу да учиним и треба да учиним – индивидуални акциони план, завршни разговор о дилемама, питања, могући одговори.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника12-30
Трајањедва дана (16 бодова)