logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

99 Социјализација младих – Усавршавање учитеља и разредних старешина на мађарском језику Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаУдружење просветних радника Мађара у Војводини, Ћирпанова 54, 21100 Нови Сад
КоординаторЖолт Лукач, lukacsfoto@gmail.com, 021/548-259, 069/184-91-56
АуториМухи Хорват Габриела
РеализаториЗолтан Шаги, Мариа Киш, Мухи Хорват Габриела
Општи циљевиСоцијализација младих; Јачање компетенција просветних радника, нарочито разредних старешина на тему –социјализације младих
Специфични циљевиСавремена методика образовног рада у циљу успешне интеграције у друштво и социјализације младих; Подстицање просветних радника на побољшање социјализације детета у породици, у школи и уопште у друштву
Садржај и активности 1. Актуелне теме из области психологије, педагогије, психијатрије, из области интеграције детета у друштво и социјализација. 2. Практични примери и савети из области интеграције детета у друштво и социјализација. 3. Интеграција детета са сметњама и другим проблемина. 4. Инклузија у школској пракси. 4. Стручна терминологија и литература.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)