logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

989 Педагогија искуства _– Емпиријска едукација Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење организатора слободних активности, Београдска 10, 24340 Стара Моравица
КоординаторСаболч Бешњи, besnji@katalizator.edu.rs, 024/741-998, 063/723-47-79
АуториСаболч Бешњи
РеализаториСаболч Бешњи, Акош Тојзан, Кристина Чаби Секач, Золтан Секач, Андор Будаи
Општи циљевиУпознати циљну групу са предностима примене педагогије искуства у школи и ван ње, са теоријским и практичним делима педагогије искуства. Дати примењиво стручно знање. Не настојимо мењати наставни и васпитни рад, него пружамо средство, којим ће постати садржајно богатији и ефикаснији.
Специфични циљевиПрипремити групу на вођење искусно педагошких активности, радионице. Да доживе нов приступ према улози одраслих. Да упознају вежбе решавања проблема, ситуационе вежбе, игре.
Садржај и активности 1. Игре за међусобно упознавање. 2. Одређивање циљева и очекивања. 3. Одређивање правила. 4. Реакција на очекивања учесника и упознавање са даљим током усавршавања. 5. Основи педагогије искуства приказане кроз игре за решавање проблемских ситуација и за развој сарадње. 6. Циклус учења преко искуства. 7. Зона учења. 8. Могућности примене педагогије искуства. 9. Начин и техника евалуације искуствено педагошких активности. 10. Преглед ризика, поступци, припрема на екстремне ситуације. 11. Вођење искуствено педагошких активности (планирање, организовање, вођење, улога фацилитатора). 12. Начини и значај вођења документације игара, активности. 13. Педагогија искуства – завршно предавање. 14. Евалуација, могућности даље сарадње
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника8-30
Трајањетри дана (21 бод)