logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

987 Ка школи спремној да прими Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар „Живети усправно“, Исе Бајића 6, 21000 Нови Сад
КоординаторМишко Шекуларац, mishkosh@gmail.com, 021/424-291, 064/157-98-78
АуториМишко Шекуларац, Милица Мима Ружичић Новковић
РеализаториМишко Шекуларац, Милица Мима Ружичић Новковић, Јелена Сокреф, Биљана Радусин
Општи циљевиУпознавање са функционисањем деце са аутизмом и усвајање метода њиховог васпитања, образовања и подстицања способности.
Специфични циљевиУказивање на значај става просветних радника на успешност рада са децом са аутизмом и сарадње са родитељима. Препознавање начина учења и фактора развоја говора, језика и комуникације. Усвајање вештина потребних за препознавање дететових снага и слабости и препознавање њихове улоге у креирању педагошког профила и ИОП-а. Информисање о основама инвалидности и регулативом у овој области.
Садржај и активности 1. Предрасуде о аутизму, како функционишу деца са аутизмом, прилагођавање техника рада ученицима са аутизмом, усвајање говора, вербална и невербална комуникације и значај комуникације у групи за васпитно-образовни процес. 2. Значај и кораци у изградњи партнерства са родитељима. 3. Основе, терминологија инвалидности и регулатива у овој области. 4. Агенда, очекивања од семинара. 5. Упознавање с начинима на који уче деца са аутизмом. 6. Упознавање с могућношћу увођења нових садржаја и мењање образаца понашања, метода и начина рада. 7. Увежбавање усвојених знања и метода у оквиру вежбе засновану на примерима из праксе. 8. Дискусија, евалуација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)