logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

986 Учење да се учи и развијање мотивације за учење Компетенцијa: K2
Приоритети: 5
ИнституцијаАгенција „Archimedes“, Aрпадова 9, 24400 Сента
КоординаторВлатко Петровић, tisapart@open.telekom.rs, 024/815-646
АуториВлатко Петровић
РеализаториВлатко Петровић, Илдико Фаркаш
Општи циљевиЈачање компетенција наставника за учење да се учи и развијање мотивације за учење.
Специфични циљевиСтицање знања, усвајање нових информација и развијање способности наставника за оспособљавање ученика за учење учења и развијање мотивације за учење.
Садржај и активности 1.Учење учења – зашто учити; план учења; психо-физичка припрема. 2.Читање – вештине читања; белешке; учење интеракцијом. 3. Начини и технике памћења – асоцијативна техника; ланчани и везни метод; разумевање; просторно памћење. 4.Резултати учења – провера запамћеног; заборављање; припрема испита; вештине писања. 5. Мотивација за учење – теорије о мотивацији; унутрашња мотивација; двојно-циљне мотивације. 6. Спољни извори мотивације – награда, оцена, похвала; мотивација и морал. 7. Мотивација у циљно-вођеном учењу – однос мотивације и когнитивног стила; меморијске структуре; емоционална клима; алтруизам, емпатија и мотивација; активно циљно учење. 8. Предрасуде и снага хумора – предрасуде о учењу; имплицитне теорије о учењу; интуитивна основа учења и мотивације; мотивациона снага хумора.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)