logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

985 Усмерена пажња – могућности развијања пажње код деце предшколског и школског узраста Компетенцијa: K2
Приоритети: 5
ИнституцијаУдружење грађана „NIDUS“ Заједно за развој деце, Кизур Иштвана 11/4, 24000 Суботица
КоординаторИлма Черник, ilma@eunet.rs, 064/228-14-11
АуториИлма Черник, Агота Јелачик Шутуш
РеализаториИлма Черник, Агота Јелачик Шутуш, Ева Шутуш
Општи циљевиУпознавање учесника са проблематиком деце са проблемима пажње
Специфични циљевиСтицање сопственог искуства о функционисању пажње; Приказивање и усвајање метода за развијање пажње; Давање савета за вођење наставног часа у инклузивној педагошкој пракси; Развијање емпатије за прихватање деце са проблемима у учењу; Оспособљавање учесника за препознавање и прихватање границе своје компетенције у раду са децом са проблемима пажње
Садржај и активности I. Пажња: 1. Стицање сопственог искуства о функционисању пажње – индивидуална вежба, сопствено искуство; 2. Пажња – теоријска сазнања. II. Могућности развијања пажње: 1. Улога моторичких активности у процесу сазревања деце и у подстицању развоја функције пажње. 2. Говор. Значај перцепције и разумевање говора у развијању коцентрације и пажње с посебним нагласком на њихов утицај за развој вештине; 3. Комплексно развијање способности детета игровним активностима – усвајање нових техника кроз стицање сопственог искуства. III. Вођење наставног часа у инклузивној педагошкој пракси – с посебеним нагласком на ученике са проблемима пажње 1. Педагошка делатност као подршка у инклузивном образовно-васпитном раду 2. Промене у учионици – индивидуални практични рад, израда акционог плана. IV. Границе компетенције учитеља и васпитача, значај тимског рада у раду са ученицима са проблемима пажње 1. „Границе“ – разговор, размена искустава; 2. Инклузивна предшколска установа и школа – разговор, размена искустава.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)