logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

984 Правопис румунског језика у уџбеницима и наставној пракси Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаОсновна школа „1. Мај“, Цара Лазара 47, 26315 Владимировац
КоординаторРоманца Јовановић, romancajovanovic@yahoo.com, 021/551-847, 063/511-413
АуториРоманца Јовановић
РеализаториРоманца Јовановић, Романца Гланда-Крачун, Тиберију Крду
Општи циљевиПовећање нивоа компетенције учитеља и наставника за успешно извођење наставе румунског језика и књижевности у млађим и старијим разредима основне школе из области правописа румунског језика како би помогли ученицима да овладају основним законитостима румунског књижевног језика на којем ће се писмено правилно изражавати.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за сагледавање целокупне проблематике у области правописа, ради успостављања корелације са другим областима језика – морфологијом, синтаксом, лексикологијом, али и са другим областима у којима је важна правилна писмена комуникација.
Садржај и активности 1.Начела правописа румунског језика; 2. Новине у правопису румунског језика; 3. Писање великог и малог слова, састављено и растављено писање, растављање на крају ретка, писање скраћеница, интерпункција; 4. Примена правописа у наставном процесу; 5. Коришћење уџбеника приликом обраде грађе везане за правописна правила; 6. Примена савремених визуелних средстава и рачунара у обради појмова и вредновању знања ученика.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника20-25
Трајањеједан дан (8 бодова)