logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

983 Нове методе и технике у писменим и усменим облицима изражавања Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за методику - Нови Сад, Трг Ференца Фехера 1, 21000 Нови Сад
КоординаторЕрика Хорват-Кочиш, umk@eunet.rs, 021/456-422, 063/828-21-78
АуториЕва Толди, Ленка Ердељ
РеализаториЕва Толди, Ленке Ердељ, Силвија Тапишка
Општи циљевиРазвијање професионалних компетенција учитеља и наставника мађарског језика и књижевности у унапређивању наставе у области усменог и писменом изражавања у основној школи.
Специфични циљевиУпознати ученике са: избором тема, процесом и начином стварања текста, одређивањем комуникативних околности, припремом и мотивацијом ученика и начином самоконтроле. Примењивање савремених техника и дидактичких игара које подстичу развој комуникативних способности.
Садржај и активности 1. Стандарди у настави мађарског језика и књижевности, у оквиру области усменог и писменог изражавања ученика; 2. Фактори који позитивно или негативно утичу на језички развој ученика; 3, Мотивација ученика у литералном стваралаштву; 4. Форме у стварању композиционих јединица текста; 5. Иновативне методе, облици рада и технике учења у усменом и писменом изражавању; 6.Теме и наслови који подстичу стварање текста; 7. Стваралачко препричавање; 8. Циљана претрага на интернету, стварање текста на рачунару и путем е-mailа; Самоконтрола.
Активности у радионицама и малим групама: Развојне и ситуационе игре и задаци за развој језичких вештина; Вежбе преобликовања текста; Приказ и искуства најуспешнијих припрема која су примењена у пракси помоћу нових метода; Анализа практичних радова.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (16 бодова)