logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

982 Настава математике помоћу рачунара и софтвер GeoGebra Компетенцијa: K2
Приоритети: 8
ИнституцијаГимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“, Поштанска 18, 24400 Centa
КоординаторПатрициа Берец Калаи, bolyai@bolyai-zenta.edu.rs, 024/816-666
АуториЕлвира Шипош, Силвиа Нађ
РеализаториЕлвира Шипош, Силвиа Нађ
Општи циљевиКако препознати даровитост у математици, начин образовања деце са посебним потребама , како изгледа настава математике/геометрије помоћу рачунара, шта је софтвер GeoGebra и како уврстити у наставу.
Специфични циљевиДа талентована деца добијају онолико простора за развијање свог талента, колико им је потребно и колико заслужују.Повећање утицаја на наставнике да примењују рачунар током наставе математике и геометрије.
Садржај и активности 1. теорија – даровити ученици и талентовани у математици. 2. практични део – софтвер GeoGebra и наставне теме геометрије.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника15
Трајањетри дана (24 бода)