logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

981 Методологија образовања одраслих Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење грађана „PROBITAS“, Толстојева 3, 24000 Суботица
КоординаторКристина Пастор, office@probitas.rs, 024/557-844
АуториКристина Пастор
РеализаториЕрика Седлар, Агнеш Фекете Банов, Силвија Тапишка, Анамарија Вичек, Чонгор Каса, Золтан Кудлик, Зита Вираг
Општи циљевиПрипрема просветних радника за образовање одраслих кроз презентовање метода везаних за тему. Образовање одраслих учинити популарним у кругу просветних радника
Специфични циљевиДа се просветни радници оспособе за успешно укључивање одраслих у образовање као и да упознају специфичне методе помоћу којих могу да их мотивишу за успешан завршетак образовних програма
Садржај и активности Програм обухвата три области: 1. Психологија и специфични методи образовања одраслих. (У оквиру вежби приказује се начин презентовања литературе. Учесници ће бити упознати са методама помоћу којих се може један програм образовања преформулисати у програм образовања одраслих). 2. Форме образовања одраслих – предавач-центричан, слушалац-центричан, као и онај који се заснива на вредновању. (фактори помоћу којих се утиче на избор метода, као и типологија најбитнијих метода, улога предавача у образовању одраслих и који су захтеви који се постављају пред њих). 3. Учесници се упознавају са ризицима и проблемима који могу да се појаве у процесу образовања и у процесу учења и кроз ситуационе вежбе се уче како да реше проблеме). 4 Методе за стручно вредновање. Предавања ће се одржати на мађарском језику.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)