logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

980 Креативни наставник помоћу примене рачунара у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 8
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина, 21000 Нови Сад
КоординаторСиливија Тапишка, silvija@pzv.org.rs, 021/472-03-72, 063/197-90-81
АуториСилвија Тапишка
РеализаториСилвија Тапишка, Георгета Уца
Општи циљевиПовећање компетенције наставника усвајањем теоријских и практичких знања у области савремених метода и техничка подучавања коришћењем постојећих образовних софтвера помоћу рачунара у настави.
Специфични циљевиИидентификација најефикаснијих индивидуалних начина савладавања наставног садржаја помоћу рачунара, повезаност информатике са другим предметима, примене рачунара за побољшање рада са децом, нове идеје и методе у настави применом рачунара, пружање стручне помоћи запосленима.
Садржај и активности 1.Различити начини учења/савладавања наставних садржаја помоћу рачунара; 2. Фактори који позитивно/негативно утичу на примену рачунара; 3. Значај рачунара у припреми наставног садржаја помоћу Ms Word-а; 4. Усвајање адекватног знања за припрему мултимедијалних наставних садржаја помоћу Ms Power Point-а; 5. Иновативне методе, приказ и примена мултимедијалних и других дидактичких материјала за извођење наставе помоћу постојећих образовних софтвера; 6. Развојне игре и активности применом рачунара; 7. Приказ и примена мултимедијалних и других дидактичких материјала за извођење наставе помоћу постојећих образовних софтвера; 8. Програмски алати за праћење успеха и електронског дневника помоћу Ms Excel-а, примена скенера, пројектора, дигиталног фотоапарата, преносног графоскопа, видео-бима; 9. Унапређивање наставе и активности које се реализују путем интернета, самостална припрема наставе; 10. Коришћење образовног софтвера GeoGebra; 11. Коришћење веб-сајта за учење путем интернета.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника10-15
Трајањетри дана (18 бодова)