logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

98 Свет наше (различите) деце Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаДечји вртић "Лабуд Пејовић", Милоша Црњанског 72, 21220 Бечеј
КоординаторМагдолна Ференц, ferencmagdolna@gmail.com, 021/691-52-25, 064/893-17-50
АуториБиљана Поповић, Аница Дудварски
РеализаториАница Дудварски, Биљана Поповић, Снежана Опачић, Душанка Јовановић, Марија Кривачић
Општи циљевиОснаживање професионалаца за рад са децом/адолесцентима са тешкоћама у развоју и понашању; Олакшавање интеграције те деце у колектив - подстицање и Оснаживање толеранције на различитост и испољавање симптома кризе
Специфични циљевиПрепознавање знакова у понашању детета који упућују на присуство проблема; Упознавање са техникама посматрања деце; Упознавање са правилима прикупљања података (интервју са родитељем/дететом); Упознавање са процедурама одређивања типа проблема
Садржај и активности 1. Савремене развојне теорије (посебни осврт на узраст деце са којим полазници раде). 2. Могућа изворишта настанка проблема у развоју детета (утицај односа детета са значајним особама из окружења на његов развој и понашање). 3. Упућивање у прикупљање корисних информација о детету, методе и технике рада у циљу продубљивања разумевања детета (документација о детету – шта садржи, како се чува, тајност података и која врста информација се дели са родитељима/колегама). 4. Начини успостављања сарадње са родитељима (отпору/негирање проблема од стране родитеља). 5. Структура интервјуа са родитељима и прилагођавање питања у односу на став родитеља. 6. Принципи подршке детету са потешкоћама (ко, када, како, колико често контактира са дететом; које врсте подршке треба планирати, шта треба избегавати; који је најбољи интерес детета; шта значи индивидуализован приступ детету и које је место и улога професионалца – јасно одређивање надлежности). 7. Практичан део – конципирање индивидуалних планова подршке за децу; размена искустава; формирање тимова подршке за децу са потешкоћама.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)