logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

978 Јачање ПИСА компетенција (ПИСА тестови) и педагогија за 21. век Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаАгенција „Archimedes“, Арпадова 9, 24400 Сента
КоординаторВлатко Петровић, tisapart@open.telekom.rs, 024/815-646
АуториВлатко Петровић
РеализаториВлатко Петровић, Илдико Фаркаш
Општи циљевиЈачање PISA компетенција ученика и компетенција за живот у 21. веку.
Специфични циљевиСтицање знања, усвајање нових информација и развијање способности наставника за унапређење функционалне писмености ученика и компетенција за 21. век.
Садржај и активности 1. Шта је PISA – функционална писменост. 2.Читалачка писменост – PISA постигнућа из читалачке писмености, шта наставници треба да науче ученике. 3. Математичка писменост, PISA постигнућа из математичке писмености – шта наставници треба да науче ученике. 4. Научна писменост, PISA постигнућа из научне писмености – шта наставници треба да науче ученике. 5. Образовни стандарди и стандарди компетенција наставника у светлу PISA компетенција. 6. Педагодија у 20. и 21. веку – традиционално и савремено у педагогији; куда иде педагогија. 7. Компетенције за 21. век – компетенције за живот у 21. веку; емоционалне, социјалне и радно-акционе компетенције. 8. Интерактивно учење и реформа образовања – интерактивно учење, комуникација, педагошке радионице, реформа образовања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)