logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

977 Иновативне методе, нови правци – актуелности у образовању и васпитању на језицима националних мањина Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за методику - Нови Сад, Трг Ференца Фехера 1, 21000 Нови Сад
КоординаторАнамарија Вичек, anamarija.vicek@gmail.com, 021/472-03-72, 060/057-29-27
АуториАнамарија Вичек
РеализаториАнамарија Вичек, Ленке Ердељ, Јутка Балиж, Изабела Халас
Општи циљевиОпшти циљ програма је повећање компетенције васпитача, стручних сарадника, наставника разредне и предметне наставе за коришћење нових, савременијих метода, материјала, наставних средстава у свакодневном раду.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма су препознавање нових потреба у савременом образовању и васпитању, упознавање и самостална израда иновативних метода и наставних средстава прилагођена специфичним ситуацијама у оквиру свакодневних активности односно редовне наставе.
Садржај и активности Пре почетка програма учесници бирају модуле програма за које су заинтересовани. У оквиру појединих модула реализатори фронтално излажу релевантне информације и савремена сазнања о теми модула, а потом преовлађује радионичарски метод рада ради проширивања компетенција учесника. Ради што богатије размене искустава реализатори стално подстичу интерактивност, омогућују консултације и дискусију помоћу Power Point презентације и пропратних материјала у виду хендаута, приручника аутора и реализатора програма.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)