logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

976 Иновативне методе наставе (на српском и мађарском језику) Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаАгенција „Archimedes“, Арпадова 9, 24400 Сента
КоординаторВлатко Петровић, tisapart@open.telekom.rs, 024/815-646
АуториВлатко Петровић
РеализаториВлатко Петровић, Илдико Фаркаш
Општи циљевиПримена иновативних метода наставе у циљу унапређења наставе.
Специфични циљевиСтицање знања, усвајање нових информација и развијање способности наставника за практичну примену иновативних метода наставе.
Садржај и активности Иновативне методе у настави; машине за учење; мајхамски систем; Винетка-план; Далтон-план; пројект метода; Јена-план; педагошке радионице; активна настава; наставни листићи; програмирана настава; проблемска настава; двојни план прогреса; тимска настава; електронска учионица; школа без разреда; индивидуално планирана настава; отворена школа; валдорфске школе; школе Френеа и Монтесоријеве.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)