logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

975 Дигитална епоха – отворена школа Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за хунгарологију, Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад
КоординаторИрен Ланц, hungar@ff.uns.ac.rs, 021/458-673
Ауторидр Ева Хожа, др Харгита Хорват Футо
Реализаторидр Едит Катона, др Ева Толди, др Јулиана Испанович Чапо, др Мариа Пастор Кичи, др Ерика Бенце, мр Ференц Немет, др Ласло Молнар Чикош, др Јосип Ивановић, др Ержебет Чањи
Општи циљевиЦиљеви стручних усавршавања су поред информисања и приказивања појединих модела наставе, упознавање најновије стручне литературе и дискусија о актуелним проблемима наставе и ваннаставних активности.
Специфични циљевиУпознавање концепције отворене школе у дигиталном добу, коришћење информационих технологија, иновације на пољу дигиталне, библиотекарске и музеолошке педагогије и могућности организације разних секција или додатних активности.
Садржај и активности Пленарна предавања: информисање професора мађарског језика о резултатима најновијих истраживања науке о књижевности и мађарске лингвистике. Секције, радионице, изложбе: иновације и компетенције у наставној пракси, стручна пракса студената Одсека за хунгарологију, проблеми завршног испита и матуре, критеријуми у вези са реформом средњих школа, ваннаставне активности, позиција отворене школе и интегралне наставе, нови изазови методике наставе.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника20-30
Трајањедва дана (14 бодова)