logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

974 Час телесног вежбања као основни оперативни облик наставе физичког васпитања – трећи део Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаДруштво педагога физичке културе Србије, Иве Лоле Рибара 68, 23100 Зрењанин
КоординаторВерица Ђукић, djukicverica@gmail.com, 023/534-575, 064/371-90-99
АуториНенад Живановић
РеализаториВладимир Мутавџић, Илона Михајловић
Општи циљевиКомпетенције за наставну област, предмет и методику наставе; Унапређивање дидактичко-методичких знања неопходних за реализацију плана и програма; Планирање примене различитих метода, техника и облика рада и доступних наставних средстава ради ефикасности и ефективности наставног процеса; Примењивање одговарајуће и доступне технологије у планирању и интерпретирању наставног садржаја на часу; Унапређивање квалитета рада наставника примењујући новостечена знања на семинару
Специфични циљевиДа се путем видео презентација и практичних часова телесног вежбања са садржајима из обавезног програма и програма изабране спортске гране прикаже елаборација наведених циљева дидактичко-методичког карактера ради опште ефикасности наставног процеса физичког васпитања; Да се укаже на значај планирања часова у примени ефикаснијих метода и облика рада применом савремене информатичке технологије
Садржај и активности Садржаји програма се реализују у оквиру семинара летња школа (национални ниво) и у оквиру регионалних семинара. За обраду су предвиђени садржаји из наставног програма предмета физичко васпитање и изабране спортске активности.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)