logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

973 Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања – други део Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаДруштво педагога физичке културе Србије, Иве Лоле Рибара 68, 23100 Зрењанин
КоординаторВерица Ђукић, djukicverica@gmail.com, 023/534-575, 064/371-90-99
АуториРоберт Ропрет
РеализаториДејан Сузовић, Александар Недељковић, Зоран Валдевит
Општи циљевиУнапређивање дидактичко-методичка знања неопходна за реализацију плана и програма: Планирање примене различитих метода, техника и облика рада; Унапређивање квалитета рада наставника, примењујући новостечена знања на семинару
Специфични циљевиУпознавање са променама: у техници скијања и скијашкој опреми; у савременим средствима и методама за обуку технике; у критеријума за процену успешности савладаности програма; у законској регулативи организације зимовања ученика
Садржај и активности Теоријски део: 1.Савремена опрема за алпско скијање – карактеристике, критеријуми за избор. 2. Улога скија у промени правца кретања и основе биомеханике промене правца. 3. Систематизација техника скијања. 4. Утицај иновација у опреми на промене у техници. 5. Промене у методици обуке алпског скијања. Практични део: 1. Приказ вежби за учење, усавршавање и корекцију грешака. 2. Приказ улоге геометрије скије на промену правца. 3. Приказ варијанти техника скијања. 4. Елементи и критеријуми за процену успешности савладаности програма. Пратећа предавања – Промене у законској регулативи: 1. Законске обавезе организатора наставе. 2. Безбедност и међународна правила понашања на ски-стазама. 3. Законски услови за вршење обуке скијања на јавним скијалиштима. 4. Поступци у случају ванредних околности. (Видео-анализа – Сваки учесник ће током дана бити сниман камером. У вечерњем термину ће се вршити анализа технике преко видео-снимака.)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника10
Трајањетри дана (24 бода)