logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

972 Спортико Змај – примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце узраста 4-11 година Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПредшколска установа "Раковица", Славољуба Вуксановића 22, Раковица, 11000 Београд
КоординаторРадмила Аранђеловић, radmilaarandjelovic@yahoo.com, 011/358-29-83, 064/135-35-36
АуториАндрија Пештерац
РеализаториАндрија Пештерац, Весна Јоцић, Бранислава Алмажан
Општи циљевиДа кроз непосредну активност са децом (4–11 год.) покреће процесе који воде оптимизацији развоја, применом поступака и активностима програма
Специфични циљевиПодизање стручне компетенције полазника – понуда ширег избора игара и активности којима се могу решавати различити задаци Физичког васпитања
Садржај и активности 1. Кооперативна активност. 2. Превентивно вежбање. 3. Дозирање и варирање активности. 4. Битни елементи методике рада са лоптом. 5. „Челичењe“ дечјег организма. 6. Орјентационо кретање. 7. Активности „квалитативне моторике“. 8. Значај и улога комплекснијих и циљаних активности. 9. Полигон, „стаза са препрекама“, станични метод и активности којима се врше процене и запажања (нивоа, стања, статуса).
Пратећи програмски садржаји: 1. Кооперативне игре и активности. 2. Превентивне вежбе и игре. 3. Традиционалне „покретне“, елементарне игре. 4. Активности са лоптом(од елементарних до „мини спортских“ игара 5. Игре и активности које се карактеришу интензитетом рада. 6. Штафетне игре и основни акробатски елементи. 7. Социјалне, драмске и игре за „релаксацију деце“. 8. Активности фине моторике и игре балонима. 9. Сензорно-перцептивне игре и активности са падобраном (односи се на релевантне области деловања у којима „егзогени“ фактор има значајну улогу у погледу покретања и усмеравања „пожељних“ процеса (развојних, компензаторних, адаптивних) и постизања циља програма (оптимизације развоја).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (18 бодова)