logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

970 Примена мини рукомета у настави физичког васпитања Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФакултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, Благоја Паровића 156, 11000 Београд
КоординаторБранко Гардашевић, branko.gardasevic@fsfv.bg.ac.rs, 011/353-10-58, 063/378-057
АуториБранко Гардашевић
РеализаториБранко Гардашевић, Марко Анић
Општи циљевиУнапређење наставе Физичког васпитања у целини, а посебно у делу који се односи на спортске игре
Специфични циљевиЕфикаснија примена рукомета, као средства Физичког васпитања, у складу са објективним просторним могућностима у већини школа у Републици Србији; Унапређење наставе Физичког васпитања у делу програмских садржаја који третирају поједине елементе рукомета или игру у целини; Упознавање учитеља и професора Физичког васпитања, у основним и средњим школама, са концептом нове форме рукомета, под називом – мини рукомет.
Садржај и активности 1. Рекапитулација теорије и методике „стандардног“ рукомета. 2.Теоријско упознавање полазника семинара са новим тенденцијама у рукометној игри, новим правилима игре и новим формама рукомета. 3. Приказ (демонстрација) мини-рукомета уз учешће деце узраста од шест до дванаест година. 4 Непосредно учешће полазника семинара у демонстрацији (игри) мини-рукомета. 5. Организација часа на коме се примењује мини-рукомет. 6. Припрема простора (терена) за мини-рукомет.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)