logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

969 Праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у функцији циља и задатака наставе физичког васпитања Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФакултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, 11000 Београд
КоординаторИвана Милановић, ivana.milanovic@fsfv.bg.ac.rs, 011/353-10-61, 064/204-76-55
АуториИвана Милановић, Снежана Радисављевић Јанић
РеализаториИвана Милановић, Снежана Радисављевић Јанић, Драгољуб Вишњић
Општи циљевиУпознавање наставника Физичког васпитања са актуелним тенденцијама у свету (концепције, методологија, организација и реализација) у праћењу Физичког развоја и развоја моторичких способности деце и младих
Специфични циљевиУсавршавање наставника у праћењу Физичког развоја и развоја моторичких способности ученика и мотивисање за континуирану примену предложеног модела у настави Физичког васпитања
Садржај и активности Теоријски део: 1. Значај праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања. 2. Актуелно стање праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у нашој земљи на основу резултатa истраживања спроведеног на узорку основних и средњих школа. 3. Савремене тенденције, анализа постојећих модела за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности деце и младих у свету. 4. Предлог модела за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања. Практичан део: 1. Приказ организације и реализације тестова у предложеном моделу за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања. 2. Примена рачунара у обради добијених података.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)