logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

968 Покретна игра као средство физичког васпитања Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 5
ИнституцијаПредшколска установа, Караџићева 3а, 23100 Зрењанин
КоординаторМаја Шујица, maja.sujica@gmail.com, 023/510-538, 064/824-80-90
АуториМаја Шујица
РеализаториМаја Шујица
Општи циљевиУнапређивање програма Физичког васпитања у предшколским установама и основним школама
Специфични циљевиКроз извођење програма пружити што бољу слику о покретној игри као средству Физичког васпитања; Развијање вештина и способности васпитача и учитеља у планирању извођењу покретне игре
Садржај и активности Циљ програма је упознавања начина активне примене покретне игре у настави физичког васпитања. 1. Порекло и развој дечје игре. 2. Облици дечје игре. 3. Суштина, функција и значај дечје игре. 4. Дечја игра у предшколском образовању и васпитању. 5. Значај, карактеристике и класификација игре. 6. Игра као метод и средство у физичком васпитању. 7. Покретна игра. 8. Јутарње превентовно вежбање. 9. Рекреативна пауза. 10 Усмерена активност. 11. Игре у води. 12. Правилан избор игре.
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)