logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

966 Искуства наставне праксе физичког васпитања применљива у инклузивном образовању Компетенцијa: K1
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаШОСО "Видовдан", Моше Пијаде 31, 19210 Бор
КоординаторДушица Цокић, dcnm2009@verat.net, 030/426-408, 065/605-27-52
АуториДушица Цокић
РеализаториДушица Цокић, Биљана Динић
Општи циљевиУпознавање стручњака у подручју Физичког васпитања са особеностима рада са децом са сметњама у развоју
Специфични циљевиУпознавање учесника семинара са особеностима и понашањем деце са сметњама у развоју у односу на спортске активности
Садржај и активности 1. Предавања. 2. Презентација програмског садржаја у електронској обради. 3. Примери из праксе (презентација вежби за побољшање координације покрета – вежбе за временско и просторно организовање психомоторике). 4. Примери вежби и игара за поједине делове часа. 5. Примери вежби за превенцију деформитета и правилно држање тела.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)