logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

965 Играти, певати, стварати плесом Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФакултет спорта и физичког васпитања, Чарнојевића 10А, 18100 Ниш
КоординаторСлавољуб Узуновић, uzun@fsfv.ni.ac.rs, 018/511-941 локал 202, 063/470-532
АуториРадмила Костић, Славољуб Узуновић, Предраг Стојковић
РеализаториРадмила Костић, Славољуб Узуновић, Предраг Стојковић, Владимир Суботички, Новица Ђокић, Татјана Коцић
Општи циљевиРазвијање креативности кроз покрет, развијање самопоуздања, самопоштовања и културног начинa опхођења
Специфични циљевиТрансформација антрополошких карактеристика деце; Развијање моторичких способности; Усавршавање технике одређених плесних игара
Садржај и активности 1. Народне игре. 2. Основе спортског плеса. 3. Основе модерног плеса. 4. Ритмичке плесне игре. 5. Аеробне вежбе уз музику.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)