logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

964 Играјмо се плесовима Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФакултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, 11000 Београд
КоординаторДраган Јоцић, jocicj@sezampro.rs, 011/747-11-20, 063/776-60-16
АуториДраган Јоцић, Сања Мандарић, Рајка Јоцић-Вигњевић, Ана Пфлуг
РеализаториДраган Јоцић, Сања Мандарић, Рајка Јоцић-Вигњевић, Ана Пфлуг, Предраг Стојковић
Општи циљевиУнапређење квалитета наставе у школи; Обука професора Физичког васпитања, професора разредне наставе и учитеља за самостално реализовање програма у циљу унапређења знања, вештина и способности наставника; Повећати коришћење музичке пратње и њених
Специфични циљевиУнапредити специфичну методику у раду са ученицима када се у настави примењују основни елементи технике плесова или конкретни плесови; Побољшати моторичке способности ученика
Садржај и активности 1. Упознавање са основним елементима технике плесова предвиђеним за овај узраст, који су база за каснију надоградњу плесних елемената и делова конкретних плесова (детаљне информације везане за технику основне локомоције, ходање, трчање и правилно држање тела, као базе за правилан раст и развој у овом узрасту и за било коју активност касније). 2. Слушањем музике, удараљки или уз пљесак реаговати кретањем у простору задатим правцима, обрада основних покрета и положаја екстремитета и трупа, повезивање покрета и кретања, вежбе координације, естетско обликовање ходања и трчања, повезивање покрета и кретања у мање или веће целине уз музичку пратњу, основни принципи грађења плесне кореографије и методика њеног учења, учење мимичких народних дечијих плесова, народних дечијих плесова и савремених дечијих плесова намењених овом узрасту). 3.Структура часа. 4.Методичка упутства за непосредну реализацију у пракси.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)