logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

963 Гимнастичка, атлетска и плесна играоница у функцији осавремењавања физичког васпитања најмлађих Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУчитељски факултет, Краљице Наталије 43, 11000 Београд
КоординаторСветлана Леви, svetlana.levi@uf.bg.ac.rs, 011/268-67-87, 062/807-02-87
АуториДаница Џиновић Којић
РеализаториДаница Џиновић Којић, Драган Мартиновић, Данимир Мандић, Драган Бранковић
Општи циљевиПсихофизичка едукација васпитача и учитеља за иновирање физичког васпитања увођењем гимнастичких, атлетских и плесних играоница у форме рада
Специфични циљевиПобољшавање професионалне ефикасности васпитача и учитеља у методичком погледу пружањем релевантних знања о значају гимнастичких, атлетских и плесних играоница на општи развој детета
Садржај и активности Основни садржаји су дати кроз међусобно повезане програмске целине – играонице. Садржаји играонице „Шта моје тело може да уради?“ реализоваће се кроз тематска подручја – радионице: 1. Радионица специфичног „Атлетског“ програма (активности су представљене у форми лекција; дата су детаљна методичка упуства при узвођењу вежби за подстицање и развијање трчања, скакања и бацања, тако да васпитачи и учитељи могу задржати доста флексибилности у смислу како ће и са којим средствима поједине садржаје реализовати). 2. Радионица специфичног „Гимнастичког“ програма (Садржаји су дати су кроз лекције које карактерише: добра организација групе; висок ниво активности деце и само учешће; сигурна, а ипак изазовна средина за учење; живахан темпо, покретни задаци који рефлектују могућностима и потребама деце. Ова радионица укључује садржаје који представљају основне облике кретања: котрљања; окретања; љуљања; скакања; пењања; балансирања; кретања на рукама и стопалима...) Садржаји плесне играонице „Речник покрета“ предвиђено је да се реализују у оквиру пет тематских подручја у виду следећих радионица: Народни плес; Диско плес; Етно плес; Плесне композиције за децу у непосредном вокалном и инструменталном интерпретирању и Плесне композиције на измишљену музику и причу. Активности наведених тематских подручја ће помоћи васпитачима и учитељима да применом плесних активности код деце прошире дечји „речник покрета“ и побољшају квалитет плесних активности док истражују домете покретних одговора на стимуланс. Свако тематско подручје плеса има свој оквир рада (намеру, шта-акцију, где-простор, како-динамику, ко-однос).
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи
Број учесника25-30
Трајањедва дана (8 бодова)