logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

961 Школа и јавност Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 7
ИнституцијаМедицинска школа, Немањина 148, 31000 Ужице
КоординаторБиљана Николић, biljana77@gmail.com, 031/351-26-94, 062/802-59-19
АуториВалентина Златановић – Марковић, Ивана Станаћев
РеализаториВалентина Златановић – Марковић, Ивана Станаћев, Биљана Николић
Општи циљевиПриближити школу јавности, информисати јавност о раду школе, повећати компетенције наставника у контакту са јавношћу
Специфични циљевиСтварање позитивног имиџа школе кроз квалитетну комуникацију унутар школе и школе са јавношћу; Унапређивање вештина комуникације; Припрема запослених у школи за јавне наступе; Стварање визуелног идентитета школе; Оспособљавање запослених у школи за комуникације у кризним ситуацијама
Садржај и активности 1. Тренутна слика односа школе са јавношћу. 2. Нивои односа са јавношћу –интерни и екстерни. 3. Пословно понашање. 4. Визуелни идентитет школе. 5. Медијски наступи. 6. Кризни менаџмент.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)