logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

96 Рука помоћи и подршке Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаОШ "Марија Трандафил", Паунова 14, 21100 Ветерник
КоординаторМилијана Граховац Проле, alenka62@gmail.com, 021/632-01-09, 062/776-061
АуториМилијана Граховац Проле, Светлана Бељански
РеализаториСветлана Бељански, Аленка Орешчанин
Општи циљевиПромена ставова и нивоа толеранције за вршњачко насиље и подизање нивоа свесности и знања о појави вршњачког насиља у школи
Специфични циљевиДефинисање и функционисање заштитне мреже као одговора школе на појаву вршњачког насиља; Повезивање школе и локалне заједнице у циљу унапређења и одрживости активности у школи; Подизање свести о вршњачком насиљу кроз заговарање код просветних власти и у медијима; Поштовање дечје партиципације кроз имплементацију модела за превенцију вршњачког насиља
Садржај и активности 1. Насиље – шта је то? 2. Мобинг и Bullyung. 3. Мере за превенцију вршњачког насиља (интервенција усмерена на наставнике, ученике, на школски програм, на управу школе, родитеље, на локалну заједницу и државу). 4. Програм превенције силеџијства (The Bullyung Prevention Program) норвешког аутора Дана Олвеја. 5. Учење вештина просоцијалног понашања (игра улога, фидбек о постигнућу и учење генерализације). 6. Обука у контроли беса (идентификација изазивача беса, идентификација знака беса, наређивање самом себи о обуздавању беса, коришћење самоевалуације). 7. Морално васпитање (когнитивни конфликти, развијање осећања правде и праведности, развијање правилног моралног резоновања). 8. Увежбавање технике „Игре доброг понашања“ (програм превенције који се доказао као веома успешан у смањивању агресивног понашања код деце, системска комуникација између наставника и родитеља, организовање слободног времена деце). –
9. Шта све обухвата процена претње ученика и стварање објективне процене. 10. Карактеристике насилника. 11. Карактеристике жртве. 12. Методе које користе девојчице у насиљу и зашто их је тешко препознати. 13. Примена посебног протокола за зашту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. 14. Сајберзлостављање – вршњачко насиље на Интернету. 15. Насиље над вршњацима, припадницима маргинализованих група. 16. Како помоћи деци жртвама и насилницима. 17. Зашто основци чешће малтретирају вршњаке.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)