logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

959 Школа – добро место за рад: процена ризика и деловање против стреса на радном месту Компетенцијa: K1
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаСиндикат образовања Србије, Дечанска 14/6, 11000 Београд
КоординаторБорка Вишнић, borka.visnic@sindikat.rs, 011/323-63-59, 063/782-26-52
АуториДанијела Бајић, Борка Вишнић
РеализаториДанијела Бајић, Мирјана Стаменковић, Наталија Јовић, Борка Вишнић
Општи циљевиУпознавање са проценом ризика и стресом повезаним са радом у школи, као и могућим начинима решавања на нивоу установе и појединца
Специфични циљевиФактори ризика, чиниоци стреса у школи, манифестације и препознавања стреса, спречавање стреса, примери добре праксе и практичне антистрес методе
Садржај и активности 1.Стрес на радном месту и процена ризика (анализа фактора ризика за стрес, манифестације стреса, симптоми стреса). 2. Упитник о психо-социјалним факторима на радном месту за просветне раднике и анализа података. 3. Примери из европских земаља – резултати истраживања стреса у раду у образовању. 4. Процена ризика за стрес и модели деловања против стреса. 5. Израда документа за процену ризика за стрес. 6. Улога и деловање социјалних партнера у спречавању стреса. 7. Развијање метода добре комуникације и изградња атмосфере поверења међу запосленима у образовању, са ученицима, родитељима и другим партнерима, као облик спречавања стреса. 8. Антистрес методе. 9. Александерова техника – практичне вежбе.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)