logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

958 Финансијски менаџмент у образовању Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, 11000 Београд
КоординаторДрагица Јованчевић, dragica.jovancevic@vspep.edu.rs, 011/276-21-94, 063/102-02-21
АуториГоран Квргић, Славко Каравидић, Драган Ивковић
РеализаториГоран Квргић, Славко Каравидић, Драган Ивковић, Радомир Вујадин
Општи циљевиУнапређивање знања и вештине из области финансијског менаџмента у образовању и адекватне припреме за полагање стручног испита за директоре
Специфични циљевиЗначај растуће улоге образовања у друштву; Финансирање и доступност образовања; Потребе праксе за утврђивањем категорија трошкова и цене образовања
Садржај и активности 1. Финасијски менаџмент у образовању – појам и циљеви, економски аспекти финасирања образовања, финасијски положај образовања у Републици Србији и компарација са положајем образовања у Европи. 2. Јавни приходи и јавни расходи. 3. Модели одређивања буџета (линијски, програмски, статистичко–математички и др.). 4. Буџети индиректних буџетских корисника (установа образовања) и индикатори за утврђивање обима средстава. 5. Додатни извори финансирања образовања. 6. Пројектно финансирање. 7. Извршење буџета. 8. Принципи економског понашања установа образовања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)