logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

957 Учење на даљину и интелектуална својина Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 8
ИнституцијаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11000 Београд
КоординаторГордана Чапрић, gcapric@ceo.gov.rs, 011/206-70-21, 064/866-50-05
АуториМирјана Дракулић, Невенка Жаркић Јоксимовић, Славко Каравидић, Марија Кујачић, Ратимир Дракулић, Ђорђе Кривокапић, Драгомир Којић, Светлана Јовановић, Јелена Радојевић, Јелена Најдановић Томић, Гордана Чапрић
РеализаториМирјана Дракулић, Невенка Жаркић Јоксимовић, Славко Каравидић, Марија Кујачић, Ратимир Дракулић, Ђорђе Кривокапић, Драгомир Којић, Светлана Јовановић, Јелена Радојевић, Јелена Најдановић Томић, Гордана Чапрић
Општи циљевиДа се омогући запосленим у образовању да стекну нова сазнања и компетенције у коришћењу савремених облика и могућности учења –учење на даљину, електронско учење и друштвене мреже – као и да се упознају са актуелним питањима интелектуалне својине у образовању
Специфични циљевиУпознавање карактеристика друштвених мрежа, могућности коришћења у функцији учења, имплементирање информационо- комуникационих технологија и разумевање значења интелектуалне својине у образовање, као и сагледавање начина борбе против злоупотреба права интелектуалне својине
Садржај и активности 1.Карактеристике учења на даљину. 2. Друштвене мреже у функцији учења на даљину. 3. Интелектуална својина у образовању. 4. Aуторска и сродна права. 5. Финансијски аспекти интелектуалне својине. 6. Пренос права интелектуалне својине. 7. Повреде права. 8. Заштита права.
Циљна група 
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)