logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

956 Успешна комуникација школе са медијима и јавношћу Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаПријатељи деце Србије, Косовска 19, 11000 Београд
КоординаторИва Ераковић, pds@EUnet.rs, 011/334-31-35, 063/388-336
АуториБранислава Оташевић-Трбојевић, Првослав Плавшић, Ива Ераковић
РеализаториНаташа Ристић, Првослав Плавшић, Бранка Оташевић, Ива Ераковић
Општи циљевиРазвој комуникацијских вештина и способности представника школа за презентацију у медијима и друштвеној заједници, у редовним и кризним ситуацијама
Специфични циљевиПодизањем нивоа компетенција школских управа за добру комуникацију са медијима и јавношћу, промовише се образовање и образовне институције у целини
Садржај и активности 1. Процес прикупљања интерних информација. 2. Планирање облика и извођења комуникације. 3. Извођење комуникације. 4. Кључни чиниоци успешне комуникације са медијима и јавношћу. 5. Евалуација. 6. Дефинисање и сегментирање циљних група. 7. Комуникација са друштвеном заједницом у целини. 8. Комуникација са медијима. 9 Анимирање новинара за квалитетније извештавање са акцентима на промоцију образовања. 10. Изградња квалитетних комуникационих канала. 11. Савремена информациона технологија у служби комуникације. 12. Комуникација пред публиком. 13. Комуникација у кризним и ексцесним ситуацијама. 14. Грешке у комуникацији са медијима и јавношћу.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (7 бодова)