logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

955 Управљање школом до успеха Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 5
ИнституцијаПољопривредна школа са домом ученика у Футогу, Царице Милице 2, 21410 Футог
КоординаторOља Баборац, оljaolujic@gmail.com, 021/895-096, 062/782-025
АуториЖивко Бингулац, Жељка Миличић
РеализаториЖивко Бингулац, Жељка Миличић
Општи циљевиПримена постигнућа у области менаџмента и управљања ради побољшања свеукупних услова рада школе, са акцентом на специфичну улогу школе у друштвеним процесима
Специфични циљевиРазвијање управљачких способности директора школе као одговорног лица; Унапређење наставе и услова рада кроз тимски рад; Мотивација запослених и развијање свести о неопходности доживотног учења
Садржај и активности 1. Појам менаџмента. 2. Менаџмент у школи. 3. Директор као менаџер, планер, управљач, реализатор и одговорно лице. 4. Краткорочна и дугорочна визија школе. 5.Унапређивање наставе и услова рада. 6. Управљање и руковођење људским потенцијалима/ресурсима. 7. Друштвена одговорност. 8. Остваривање демократских принципа са циљем квалитетнијег и ефикаснијег система образовања и васпитања. 9. Тимски рад. 10. Вештина комуникације. 11. Мотивисаност за рад и напредовање у служби. 12. Развијање стратегије „Човек је стил''. 13. Доживотно учење – знање – где се налази и како га искористити.
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника15
Трајањеједан дан (8 бодова)