logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

953 Управљање пројектним циклусом Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПредшколска установа''Младост'', Југословенске Армиије 18, 21400 Бачка Паланка
КоординаторДрагана Чикош, diko033@gmail.com, 021/604-06-56, 062/881-64-10
АуториВесна Јовицки, Драгана Чикош, Љиљана Ћумура Жижић
РеализаториВесна Јовицки, Драгана Чикош, Љиљана Ћумура Жижић
Општи циљевиСтицање основних знања о управљању пројектним циклусом и логичким оквиром
Специфични циљевиОвладавања методама планирања пројеката; Схватање правила за писање предлога пројекта и извештаја
Садржај и активности 1. Упознавање са појмом пројекта. 2. Анализа проблема у функцији постављања циљева пројекта. 3. Указивање на основне елементе пројекта – циљеве пројекта. 4. Дефинисање главних елемената пројекта – резултата и активности пројекта. 5. Упознавање са основним елементима пројектне матрице. 6. Планирање ресурса – средстава, инпута и улагања. 7. Упознавање са основним елементима пројектне матрице – индикатори и средства пројекта. 8. Начин спровођења мониторинга и евалуације. Упознавање са начинима предлагања пројекта.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)