logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

952 Управљање пројектима –Од идеје до пројектног предлога Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 7
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториДушица Мијаиловић, Александра Милошевић
РеализаториДушица Мијаиловић, Александра Милошевић
Општи циљевиУнапређење и јачање капацитета образовних институција за активно учешће на домаћим и иностраним конкурсима за финансијску подршку предлозима пројеката
Специфични циљевиИнформисање запослених у образовним институцијама о могућностима учешћа на домаћим и иностраним конкурсима за финансијску подршку пројектним предлозима; Унапређење знања запослених у образовним институцијама за схватање улоге предлога пројекта и активности које се спроводе на сваком нивоу; О начину приступања пројектима и предлозима пројеката; Унапређивање вештине учесника које се односе на припрему квалитетних предлога пројеката
Садржај и активности 1.Увод – основни појмови (основни појмови и основни принцип пројеката). 2. Израда пројекта и писање предлога пројекта; темељна начела пројекта; важност проактивног планирања и предвиђања будућности; оквир за поступак писања предлога пројекта. 3.Како написати предлог пројекта (започети рад на изради пројекта; приказ форме и процес писања предлога пројекта; активности и временски оквир; буџет; критеријуми за добар пројекат). 4. Закључак и евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-20
Трајањедва дана (16 бодова)