logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

951 Управљање кризним ситуацијама изазваним опасним материјама у предшколским установама и школама Компетенцијa: K1
Приоритети: 1, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториЕмина Михајловић, Виолета Панчић
РеализаториЕмина Михајловић, Виолета Панчић
Општи циљевиПовећати безбедност деце у вртићима, основним и средњим школама едукацијом запослених о кризним ситуацијама изазваним опасним материјама
Специфични циљевиУпознати запослене са опасним материјама; Допринети адекватном реаговању запослених пре, за време и после кризних ситуација и примени стечених знања
Садржај и активности Први део семинара обухвата седам међусобно повезаних програмских целина у којима учесници добијају знања о: појму и врстама опасних материја, начинима препознавања опасне материје и начинима њиховог активирања, пожарима, ванредним ситуацијама, о пожељним начинима комуникације наставника и васпитача, најчешћим реакцијама деце на кризну ситуацију и начинима помоћи. Планирано је детаљно објашњење садржаја, сумирање као завршна активност у оквиру појединих садржаја, анализирање видео-записа кризног догађаја, израда плана реаговања установе, извештај за медије и план спровођења превентивних активности у школи и установи. На крају семинара је предвићена процена реализованог семинара. Учесници на крају семинара добијају ЦД са видео-записом кризног догађаја „Пожар на стадиону“ и презентацију о заштити од опасних материја која је прилагођена узрасту детета/ученика. Све то доприноси да превентивну активност „Безбедни у школи и вртићу“ учесници семинара реализују са ученицима и колегама као задатак у другом делу семинара, како је предвиђено планом рада. Други део семинара – „Извештај о примени“, предвиђен је да се реализује два месеца после првог дела семинара: Уводне активности, представљање II дела програма и начина рада; Извештавање и анализа реализованих превентивних активности у установи и школи „Безбедни у школи и вртићу“ . Попуњавање упитника самопроцене.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)