logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

950 Управљање временом у функцији управљања образовањем Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, 11000 Београд
КоординаторДрагица Јованчевић, dragica.jovancevic@vspep.edu.rs, 011/276-21-94, 063/102-02-21
АуториДраган Коковић, Марија Чукановић–Каравидић
РеализаториДраган Коковић, Марија Чукановић–Каравидић, Горан Квргић, Славко Каравидић
Општи циљевиУнапређивање знања и вештине управљања временом у функцији управљања образовањем доводи до ефикасности организације, боље реализације послова и задатака и повећавања продуктивности
Специфични циљевиУсвајање ставова о неопходности коришћења времена у организовању и вођењу у контексту значаја укупног времена које је на располагању и мотивација да се време користи рационално
Садржај и активности 1. Евидентирање времена. 2. Управљање временом. 3. Консолидовање времена. 4. Делегирање и управљање временом. 5. Планирање састанака као уштеда времена.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)