logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

95 Родно условљено насиље из угла деце и одраслих који су преживели трауму (ниво 1 – основни ниво) Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 2
ИнституцијаИнцест траума центар, Мачванска 8, 11000 Београд
КоординаторЉиљана Богавац, itcentar@EUnet.rs, 011/386-13-32, 063/752-12-54
АуториЉиљана Богавац, Душица Попадић
РеализаториЉиљана Богавац, Душица Попадић, Весна Брзев – Ћурчић, Марија Кривачић, Мирослава Вуковић, Станислава Оташевић
Општи циљевиОстваривање друштва слободног од насиља и дискриминације над децом и женама
Специфични циљевиСпецифични циљ: Пружање адекватне интервенције деци која су преживела сексуално, емоционално и физичко насиље и женама које су изложене насиљу у партнерском односу
Садржај и активности 1. Програм рада. 2.Правило поверљивости у раду са жртвама насиља. Прва тематска целина – 3.Сексуално злостављање деце/инцест. 4.Статистички подаци код нас и у свету. 5.Терминологија. 6. Дете које је преживело сексуално злостављање/Одрасла особа која се сексуално злостављана у детињству. 7. Динамика породице у којој постоји инцест. 8. Знаци упозорења. 9. Процес сексуалног злостављања детета од стране познате особе и круг сексуалног злостављања. 10. Ефекти злостављања (кратак преглед теоапијских питања). 11. Обелодањивање злостављања. 12. Студије случајева Инцест Траума Центра – Београд. Друга тематска целина – 13. Насиље над женама у породици. 14. Статистички подаци који се тичу насиља над женама код нас и у свету. 15. Насиље над женама – појам, полне улоге у друштву, митови, стереотипи, чињенице. 16. Динамика насиља у породици. 17. Ко су жене које су изложене насиљу/ко су починиоци насиља. 18. Зашто мушкарац туче жену/зашто жена остаје у ситуацији насиља. 19.Точак насиља над женама (анализа шематског приказа); Фазе виктимизације (1,2,3) и дугорочне последице насиља над женама. 20. Синдром претучених жена. Трећа тематска целина – 21. Насиље над децом у породици. 22. Емоционално насиље над децом. 23. Физичко насиље над децом. 24. Точак насиља над децом. 25. Студије случајева. Четврта тематска целина – 26. Интервенција у ситуацији насиља над децом и женама у породици. 27. Појам интервенције (кризна интервенција, интервенција у дугом и кратком року). 28. Основе интервенције. 29. Систем/мрежа подршке за клијент(кињ)е и њихове породице (школство, здравство, социјални рад, полиција, правосуђе, медији, нво). 30. Званична процедура и пракса у установама система подршке. 31. Судска пракса у случајевима сексуалног злостављања деце и одраслих особа које су преживеле сексуално злостављање у детињству.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)