logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

949 Унапређење капацитета образовних институција за коришћење ЕУ фондова Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЕвропски пројектни центар - ЕПЦ, Кнез Милетина 3, 11000 Београд
КоординаторМирјана Лазовић, epcbgd@gmail.com, 064/173-33-14
АуториАндрија Пејовић, Габриела Братић, Тања Ранковић
РеализаториАндрија Пејовић, Габриела Братић, Огњен Мирић, Санда Шимић, Тања Ранковић, Даниела Јадријевић-Младар
Општи циљевиДа ојача способност образовних институција и њихову позицију као значајног актера у локалној заједници
Специфични циљевиУнапређење знања полазника о програмима у процесу приступања ЕУ (прекогранична сарадња, прогрес, програм целоживотног учења)
Садржај и активности 1. Бесповратна средства Европске уније. 2 Програми прекограничне сарадње. 3.Програм целоживотног учења. 4. Управљање пројектним циклусом и матрица логике пројекта. (Припрема пројеката ће бити остварена коришћењем практичног примера у анализи матрице логике пројекта. Предавачи ће образложити основна правила, начин попуњавања, проверу синергије, ризика и индикатора матрице логике пројекта. Након презентације теоријског дела полазници ће, уз подршку предавача, самостално и у групи, дефинисати матрицу логике, која заправо представља обавезан сажетак сваког пројекта који је финансиран из средстава Европске уније.)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)