logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

948 Стручно-педагошки и управни надзор у функцији осигурања квалитета образовања II Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЕдукативни центар Златибор, Југ Богданова 1, 31000 Ужице
КоординаторМирослав Ђокић, ec.zlatibor@gmail.com, 031/512-651, 064/855-00-07
АуториМиленко Николић
РеализаториМиленко Николић, Радоје Стопић, Драгица Јокић
Општи циљевиСтварање тимова који се заснивају на здравим међуљудским односима; Упознавање и искоришћење унутрашњих потенцијала појединаца и групе; Упознавање учесника са механизмима инспекцијског и стручно-педагошког надзора; Упознавање учесника са процедурама поступања просветних саветника и инспектора; Идентификовање права и обавеза у образовно-васпитном процесу
Специфични циљевиОспособљавање учесника за самосталну примену законских процедура у школским условима; Подстицање свести за прихватањем надзора као добробити за установу и запослене у њој; Квалитетнија заштита права и обавеза; Елиминисање предрасуда према инспекцијским посетама
Садржај и активности 1. Циљеви, садржај и начина рада семинара. 2. Управљање квалитетом. 3. Елементи ненасилне комуникације. 4. Стручно-педагошки надзор у функцији осигурања квалитета (презентација Правилника о стручно-педагошком надзору). 5. Професионални развој запослених. 6. Самовредновање и вредновање рада школа. 7. Управљање процесима. 8. Поступање просветних саветника. 9.Управни надзор у функцији осигурања квалитета (Испитивање ставова и сазнања учесника о поступању просветних инспектора). 10. Административна организацији инспекције. 11. О радним односима. 12. О правима и обавезама запослених лица. 13. О дозволи за рад – лиценца. 14. Оцењивање ученика. 15. Припремање наставника, васпитача и стручних сарадника за рад. 16. Анализа, сумирање и евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)