logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

947 Стратегијско управљање променама (од традиционалне до квалитетне – иновативне школе) Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЦентар за образовну технологију, д.о.о., Милана Јовановића 19, 11000 Београд
КоординаторАнгелина Страхињић, s_angelina@ikomline.net, 011/177-43-13, 064/360-50-45
АуториМладен Вилотијевић, Данимир Мандић, Вељко Банђур, Ивица Радовановић, Милија Сукновић, Ненад Лалић, Светлана Леви
РеализаториМладен Вилотијевић, Данимир Мандић, Вељко Банђур, Ивица Радовановић, Милија Сукновић, Ненад Лалић, Светлана Леви
Општи циљевиУпознавање битних обележја квалитетне-иновативне школе и стратегије управљања променама (иновацијама) како би се оваква школа у пракси и остварила
Специфични циљевиУпознавање стратешког планирања као утицаја на промене садржаја појединих функција директора и педагога и поступака континуиране евалуације променама
Садржај и активности 1. Стратешко планирање и управљање променама од традиционалне до квалитетне (иновативне) школе. 2. Критеријуми за препознавање квалитетне иновативне школе. 3. Педагошко-инструктивна и евалуаторска функција директора и школског педагога. 4. Организаторска и руководна функција директора и школског педагога. 5. Модели праћења и вредновања иновативних промена у школи. 6. Улога школског менаџмента у одлучивању. 7. Евалуативна, акциона истраживања у функцији управљања иновативним променама у школи. 8. Директори и педагози као предводници иновативних промена у школи.
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)