logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

946 Спремност за промене запослених у образовним институцијама Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаФакултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21100 Нови Сад
КоординаторСлавица Митровић, mslavica@uns.ac.rs, 021/485-21-57, 064/257-65-50
АуториЛепосава Грубић-Нешић, Валентина Соколовска, Славица Митровић
РеализаториЛепосава Грубић-Нешић, Валентина Соколовска, Славица Митровић
Општи циљевиСтицање знања, способности и компетенција везаних за повећање спремности за промене, као предуслов лакшег и квалитетнијег усвајања и преношења знања и квалитетнијег односа према животу у школи
Специфични циљевиПовећање знања о променама уопште; Повећања емотивног односа према променама; Повећање мотивационог потенцијала везаног за промене; Препознавање актуелних отпора променама у образовању и стицање вештина за њихово превазилажење
Садржај и активности 1. Промене и развој. 2.Особине личности и промене. 3. Мотивациони аспекти спремности за промене. 4. Емотивни аспекти односа према променама. 5. Опажање и мишљење и спремност за промене. 6. Отпори променама. 7. Социјални услови и спремност за промене, 8. Стварање културе промена. 9. Промене као предуслов креативности и иновативности у наставном процесу.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)