logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

945 Савремене тенденције у трговинском менаџменту Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Данијелова 32, 11000 Београд
КоординаторТања Петричевић, tpetricevic@singidunum.ac.rs, 011/309-32-09, 065/309-32-09
АуториМилорад Унковић, Будимир Стакић, Милорад Миљковић, Радмила Живковић, Јелена Станковић
РеализаториМилорад Унковић, Будимир Стакић, Милорад Миљковић, Радмила Живковић, Јелена Станковић
Општи циљевиДопунска едукација професора средњих економских и трговинских школа о савременим трендовима у трговинском менаџменту, интегрисаним маркетинг комуникацијама и понашању потрошача
Специфични циљевиПовезивање теорије и праксе, рад на студијама случаја, радионице са симулацијама реалних пословних ситуација, семинари, тимски рад
Садржај и активности Предавања, панел дискусије, студије случаја (case study), радионице.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)